LEDARSKAP

Ett företags effektivitet och framgång beror i hög grad på ledarnas förmåga att entusiasmera och leda medarbetarna och sig själva.

Läs mer

Ledarskap innebär bland annat att leda verksamheten, leda andra och samtidigt utveckla sig själv. För att långsiktigt prestera "det bästa" du kan som ledare är det lika viktigt med yrkeskompetens som att kunna utveckla ditt ledarskap - att bli den naturliga riktiga ledare som du är.

Programmen tar tillvara och utvecklar den kompetens och kreativitet som finns hos dig själv och i företaget. Detta så att ni även i fortsättningen är ett konkurrenskraftigt och attraktivt företag på marknaden.